Menu

Oheň

Něco málo o SDH

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.
Kromě hašení požárů zasahujeme obvykle také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, pomáháme při dopravních nehodách, technické pomoci a jiných mimořádných událostech. Spolupůsobíme též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostech.

Nové stránky!!!

21. leden 2011, 18:10
Komentáře jsou uzavřeny


HASIČI ŠVIHOV


FOTKY!!!

5. prosinec 2009, 18:53
Komentáře jsou uzavřeny


FOTOGALERIEKanály